https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Od 1 stycznia 2017 r uległy zmianie zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem budowlanym. Natomiast wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku krajowym pozostałych kategorii wyrobów budowlanych (ze znakiem CE i bez żadnego znaku) a także dopuszczanie wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania nie uległy żadnym zmianom. Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami). Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym, Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, firma PROFiL Spółka z o.o, na podstawie § 15, tego rozporządzenia, które pozwala do dnia 30 czerwca 2017 r., sposób znakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu wyrobowi zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym nowe regulacje zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2017 r. Pismo wyjaśniające, dotyczące braku cechowania wyrobów znakiem CE, do pobrania tutaj…

Numer deklaracji
Nazwa
Pobierz .PDF
Nr 2/19
Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, ze ścianką litą i kielichem normalnym, do kanalizacji zewnętrznej.
pdf-download
Nr 3/17
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, z rdzeniem spienionym, w klasie sztywności SN 4, SN 8 zakończone kielichem normalnym i uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
Nr 4/17
Rury i kształtki kanalizacyjne z PP o średnicy DN/OD 32,  50, 75  i 110 mm serii S 20 zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. Odporność długotrwała na działanie wysokich temperatur do 75OC, krótkotrwale do 95OC.
Nr 5/17
Systemy Rynnowe z PVC-U przeznaczone są do montowania na dachach w budownictwie i odprowadzania wody deszczowej z dachów o dowolnej powierzchni i kształcie.
Nr 6/17
Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U o średnicy DN/OD 90, 110, 160, 225 mm, ciśnieniu nominalnym PN 6 ,PN 10 i PN12,5  zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem, przeznaczonych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.
pdf-download
Nr 7/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe i wpusty ściekowe o ściankach strukturalnych PROCOR z PVC i PP przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Nr 8/19
Rury kanalizacyjne z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej i wydłużonym kielichem w średnicach od DN/OD110 do DN/OD315 mm o szeregach sztywności obwodowej.SN2, SN4, SN8, SN16.
pdf-download
Nr 9/22
Rury kanalizacyjne PROFiL z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej z normalnym DN/OD110 do DN/OD500 i wydłużonym kielichem w średnicach od DN/OD110 do DN/OD315 mm o szeregach sztywności obwodowej.SN2, SN4, SN6,3, SN8, SN10, SN12, SN16.
pdf-download
Nr 10/22
Rury kanalizacyjne PROFiL z PP do kanalizacji zewnętrznej o ściance strukturalnej  o średnicach od DN/ID150 do DN/ID1000 mm o szeregach sztywności obwodowej.SN2, SN4, SN6,3, SN8, SN10, SN12, SN16.
pdf-download
Nr 11/20
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN400 i DN315
Nr 12/17
Rury kanalizacyjne o ściance trójwarstwowej o średnicach DN/OD 110,160, 200, 250, 315, 400 i 500 mm w klasie sztywności SN 2(SDR 51), SN 4(SDR 41), SN 8(SDR 34) zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. O długościach 1m, 2m, 3m, 6m z kielichami.
Nr 13/17
Rury kanalizacyjne o ściankach strukturalnych o średnicach DN/ID 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 w klasie sztywności SN4, SN8 o długości 3m, 5m, 6m. Kształtki, wykonywane metodą wtrysku, do systemu rur PROCOR-PP.
pdf-download
Nr 14/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Nr 15/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej PR425 i 450
Nr 16/17
Rura trzonowa (falista) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD/ID 466/405 lub 355/315 do studzienek PR425 lub 450.
Nr 17/17
Rura trzonowa (trzon wznoszący), gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 400.
Nr 18/17
Rura teleskopowa, gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 315 lub DN/OD 400.
Nr 19/17
System rur i kształtek systemu przewodów rurowych wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej.
Nr 20/17
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, ze ścianką z rdzeniem spienionym lub trójwarstwowe, w klasie sztywności SN 2 zakończone kielichem normalnym, uszczelniane pierścieniem elastomerowym.

Nr 23/17
Kształtki o litych ściankach serii S16, do systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza i pod konstrukcjami budynków, symbol obszaru zastosowania „UD”.
pdf-download
Nr 24/17
Kinety (podstawa studzienki) kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) 400, PR400, PR425 przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download
Nr 25/19
Kinety (podstawa studzienki) kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) 315/160 przelotowa i 315/160 zbiorcza przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download
Nr 26/22
Rury o ściankach litych z PP przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe, o sztywności obwodowej SN8, SN10, SN12 lub SN16.
pdf-download