Krajowe Oceny Techniczne i Inne Dok.

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE (KOT) WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

Nr dokumentu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
ITB-KOT-2021-1867
Rury i kształtki PROCOR i PROFIL do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania.

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE (KOT) WYDANE PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW UL. JAGIELLOŃSKA 80, 03-301 WARSZAWA

Nr dokumentu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
Nr IBDiM-KOT-2019/0323
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polipropylenu (PP) do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do przepustów, do osłony innych rur i przewodów.
pdf-download

APROBATY TECHNICZNE WYDANE PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W WARSZAWIE

 

Nr dokumentu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF

IK-KOT-2021-0124
Rury i kształtki odwodnieniowe o ściankach strukturalnych dwuściennych i jednościennych PROCOR oraz gładkościenne PROFiL.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
PLAC GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE

 

Nr dokumentu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
Opinia techniczna z dnia 28.03.2008 r.
Spełnienie warunków stosowania rur kanaliacyjnych z PVC-U na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
Opinia techniczna z dnia 31.05.2007 r.
Spełnienie warunków stosowania rur kanaliacyjnych z PVC-U systemu PROCOR na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
Opinia techniczna z dnia 1.08.2016 r.
Porównanie ogólnych właściwości mechanicznych rur w tym SDR dla rur PROCOR.
Sprawozdanie z badań nr 71/18/SM1 z dnia 08.05.2018 r.
Badania odporności na ścieranie materiału rury PROCOR-PP, ścianki wewnętrznej rury dwuściennej zgodnej z normą PN-EN 13476.  
pdf-download
Opinia techniczna Nr 76/19 z dnia 01.07.2019 r.
Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych rur i kształtek PROCOR-PP o ściankach strukturalnych, w sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej.
pdf-download

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
UL. CHOPINA 24, 00-791 WARSZAWA

 

Nr atestu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
B-BK-60110-0041/2023
Rury i kształtki z polichlorku Cwinylu do przesyłania zimnej wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze o temp. do 25 st.C.