STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE PROFiL

 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, produkcji PROFIL są niezbędnym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnych. Służą do eksploatacji sieci kanalizacyjnych z poziomu powierzchni gruntu jako studzienki inspekcyjne, niewłazowe. Wraz z rurami kanalizacyjnymi gładkościennymi z tworzyw ter moplastycznyc h (PVC-U, PP) oraz rurami strukturalnymi PROCOR PVC-U i PROCOR PP tworzą kompleksowe rozwiązania systemów kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , deszczowej i ogólnospławnej. Za pomocą kształtek przejściowych tzw. adapterów, studzienki PROFIL z tworzyw sztucznych mogą być łączone z systemami kanalizacyjnymi wykonanymi z materiałów tradycyjnych.


ZALETY STUDNI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

 

ZALETY STUDNI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

• duża odporność na substancje chemiczne obecnych w ściekach i w gruncie
• doskonałe właściwości hydrauliczne, małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń
• szeroki zakres tolerancji chemicznej
• łatwy i szybki montaż ze względu na lekkość studzienek, modułową budowę studzienek
• możliwość posadowienia studni do potrzebnych wysokości w zakresie do 8 metrów
• trwałość systemu nawet powyżej 100 lat dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych odpornych na ścieranie

 

studnie-2 studnie-1
NORMY I APROBATY

PN-EN 13598-1:2011 i 2:2009 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN 1852-1:2010 systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego do odwadniania i kanalizacji – polipropylen (PP)
PN-EN 13476-1:2008 I 3+A1: 2009 systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego do odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z PVC, PP, PE
PN-EN 681-1:2002 uszczelnienia gumowe z elastomerów – wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających
PN-EN 124:2000 zwieńczenia żeliwne, pokrywy i kratki wpustowe do studzienek kanalizacyjnych stosowane do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

 

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Zakładowa kontrola produkcji produkowanych studni kanalizacyjnych obejmuje kilka etapów i polega na;
• Badaniu surowców i materiałów polegających na sprawdzeniu dokumentów identyfikujących dostawę, świadectw jakości surowców i materiałów dostaw oraz stanu dostaw,
• Kontrola odbiorcza wyrobu polegająca na przeprowadzeniu badania typu potwierdzającym, że produkowane studzienki spełniają wymagania norm. Badania odbiorcze, wykonywane w ramach bieżącej produkcji, w ramach kontroli jakości produkcji.
Wdrożony w firmie PROFiL system zarządzania jakością ISO 9001 zobowiązuje nas do stosowania i utrzymania nadzoru jakości produkowanych wyrobów jak również profesjonalnej obsługi.

CECHOWANIE STUDNI

Znakowanie umieszczone na kinecie zawiera:
– nazwę zakładu produkującego wyrób budowlany,
– identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę techniczną, nazwę handlową, przeznaczenie, oznaczenie materiału, nominalną sztywność
obwodową, wymiar nominalny, według specyfikacji technicznej np. Studzienka kanalizacyjna PR 425 zbiorcza 400/200/160;
– numer normy lub Aprobaty Technicznej, np. PN-EN
13598-1:2011 i 2:2009 r.
– nr Krajowej Deklaracji Zgodności i datę jej wydania
– znak budowlany
– inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

 

INFORMACJA TECHNICZNA

 

Firma PROFiL produkuje kilka rodzajów studzienek
• Studzienki niewłazowe (inspekcyjne) – umożliwiają wprowadzanie z poziomu terenu do wnętrza przewodów kanalizacyjnych specjalistycznego sprzętu do ich czyszczenia lub inspekcji TV,
• Studzienki włazowe (inspekcyjne) – umożliwiają dostęp personelu do wnętrza przewodów kanalizacyjnych,
• Studzienki osadnikowe – przeznaczone są do kanalizacji deszczowej i drenażu.

studnia-4

studnia-5