https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

STUDNIE NIEWŁAZOWE PROFiL

STUDNIA Ø 315
DLA RURY WZNOSZĄCEJ KARBOWANEJ Ø 315 mm

studnie-6

studnie-7
studnie-8
studnie-9
studnie-10
studnie-11

STUDNIA Ø 400
DLA RURY WZNOSZĄCEJ GŁADKIEJ Ø 400 mm

studnie-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STUDNIA PR 425
DLA RURY WZNOSZĄCEJ KARBOWANEJ PR 425 mm lub PR 400 mm

studnie-18
studnie-19