https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U PN-EN 1401 (ścianka lita)
RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U PN-EN 13476 (ścianka lita, rdzeń spieniony)

Na indywidualne zamówienie możemy wyprodukować rury SN-10 i SN-12.

RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U PN-EN 1401 (ścianka lita)
RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U PN-EN 13476 (ścianka lita, rdzeń spieniony)
– Z WYDŁUŻONYM KIELICHEM