https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

SYSTEM PROCOR PP

RURY KANALIZACYJNE PROCOR-PP

 

Rury strukturalne PROCOR-PP produkowane są z polipropylenu, zgodnie z projektem normy europejskiej PN-EN13476-1 i 3 i krajowymi ocenami technicznymi (KOT): ITB-KOT-2021-1867 – Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz IK-KOT-2021-0124 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, IBDiM-KOT-2019-0323 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Dokumenty te stanowią zbiór wymagań jakie powinny spełniać rury i kształtki wchodzące w skład systemu kanalizacji zewnętrznej, produkowane z tworzyw sztucznych.
W odróżnieniu od rur tradycyjnych produkowanych z tworzyw sztucznych, rurę PROCOR-PP tworzą wzajemnie połączone dwie ścianki, z których wewnętrzna jest gładka, a zewnętrzna jest karbowana trapezowo. Pozwala to, na uzyskanie wyższych parametrów użytkowych i wytrzymałościowych, od rur tradycyjnych. Cechą wspólną systemu PROCOR-PP, jak produkowanego od kilku lat systemu PROCOR, jest podawanie nominalnej średnicy wewnętrznej rury , co w kontekście przepływu ścieków, daje im przewagę, nad rozwiązaniami tradycyjnymi.
Rury strukturalne PROCOR-PP (nazywane też korugowanymi lub dwuściennymi), produkowane są metodą współwytłaczania ścianek, o tym samym składzie chemicznym, właściwościach mechanicznych tylko różnej barwie. Powstają one w procesie produkcyjnym przetwórstwa polipropylenu, wg. najnowszej, światowej technologii. Wyjątkowo niski bezwzględny współczynnik chropowatości redukuje do minimum możliwości zalegania cięższych frakcji zawartych w ściekach i powoduje efekt samooczyszczania systemu.
Rury PROCOR-PP, produkowane są z mufą w procesie wytłaczania. Rury łączą się ze sobą za pomocą połączeń kielichowych i uszczelniane są uszczelkami gumowymi. Również mogą być produkowane bez mufy, wówczas łączone są za pomocą dwuzłączki i uszczelniane przy pomocy uszczelek gumowych.