https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

RURY CIŚNIENIOWE

RURY CIŚNIENIOWE Z PVC-U PN-EN 1452-2

 


PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Podstawowym przeznaczeniem tego systemu jest doprowadzenie wody pod ciśnieniem służącej do konsumpcji i innych ogólnych celów poprzez podziemne przewody wodociągowe oraz przesyłania wody pod i nad ziemią zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. System rur i kształtek ciśnieniowych z PVC-U nadaje się również do ciśnieniowego przesyłania ścieków oraz do kanalizacji podciśnieniowej.

 

ZALETY RUR I KSZTAŁTEK Z PVC-U

 

• Doskonała gładkość powierzchni, dzięki której następuje obniżenie oporów przepływu
• Wysoka odporność chemiczna w zakresie pH2 – pH12
• Całkowita odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną, nie wymagają powłok ochronnych
• Niska waga produktów w porównaniu do rur żeliwnych, stalowych
• Łatwy montaż
• Możliwość dostosowania rur do różnych warunków gruntowych i eksploatacyjnych poprzez wybór rur o różnej wytrzymałości na ciśnienie
• Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)NORMY, APROBATY

PN-EN ISO 1452-1, 2: 2010 i 3; 4: 2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) – Część 2: Rury. Kształtki.
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0046/01/2015 – System przewodów rurowych do przesyłania wody wydany przez Państwowy Zakład Higieny.


KONTROLA JAKOŚCI

Ścisła kontrola jakości produkowanych rur kanalizacyjnych obejmuje następujące etapy:
• Wstępne badanie typu – prowadzone przez producenta na podstawie wymagań określonych w aprobatach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz normy techniczne (PN-EN ISO) wg ustaleń producenta.
• Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,
b) opis techniczny wyrobu,
c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów,
d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,
e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badań.

Wdrożony w firmie PROFiL system zarządzania jakością ISO 9001 zobowiązuje nas do stosowania i utrzymania nadzoru jakości produkowanych wyrobów jak również profesjonalnej obsługi.

 


CECHOWANIE RUR

Znakowanie umieszczone na rurze zawiera:
– nr Krajowej Deklaracji Zgodności i datę jej wydania
– grubości ścianki
– adresu zakładu produkcyjnego, nazwy firmy,
– znak firmowy – logo PROFIL
– nr normy– PN-EN ISO 1452-1, 2: 2010 i 3; 4: 2011
– oznaczenie materiału – rura ciśnieniowa PVC-U
– wymiar rury – np. 90 x 4,3
– nominalne ciśnienie – np. PN 10
– znormalizowany stosunek wymiarów – SDR 21
– data produkcji i godzina – np. 2016-03-01 10:32
– znak budowlany


INFORMACJA TECHNICZNA

Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe firmy PROFiL produkowane są w zakresie średnic DN/OD 90 – DN/OD 225 o nominalnym ciśnieniu PN 6 i PN 10 dla systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych odpowiada ono dopuszczalnemu ciśnieniu roboczemu, w barach 1), przesyłanej wody o temperaturze 20 °C przez 50 lat. Długość montażowa rur to 3 i 6 metrowe odcinki w ciemno szarym kolorze.