OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia  w  2011 r.  K.J.  „PROFiL”  Piła:  

 –  HPP  –  Wrocław  –  MR  –  I  miejsce  –  III/2011

–  HPP  –  Sopot  –  Grand  Prix  –  III  miejsce  –  III/2011

–  ZO  –  Iwno – Konkurs  “BŁĘKITNA  WSTĘGA” (Memoriał  im. H. Helaka) – I  miejsce  –  V/2011

–  ZO  –  Iwno  –  Konkurs  kl. „C”  –  I  miejsce  –  V/2011

–  ZO  –  Bogusławice  –  Grand  Prix  –  I  miejsce  –  V/2011

–  ZO  –  Bogusławice  –  Konkurs  Rundy  Młodych  Koni  –  I  i  II  miejsce  –  V/2011

–  CSN  –  Drzonków  –  Grand  Prix  –  I  miejsce  –  V/2011

–  CSN  –  Drzonków  –  Konkurs  kl. „C”  –  II miejsce  –  V/2011

–  CSN  –  Drzonków  –  Finał  Rundy  Młodych  Koni  –  II  miejsce  –  V/2011

–  CSI*  –  Poznań  –  Konkurs  Derby  –  I  miejsce  –  VI/2011

–  CSI*  –  Poznań  –  Finał  MR  –  II  miejsce  –  VI/2011

–  ZO  –  Dębno  –  Grand  Prix  –  III  miejsce  –  VII/2011

–  ZO  –  Sieraków  –  Memoriał  im.  K. Nowickiego  –  VII  miejsce  –  VII/2011

–  HPP  – Finał  –  Janów  Podlaski  –  VII  miejsce  –  /2011