https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA PVC

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

 


PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC-U przeznaczone są do:
• podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, przeznaczonych do stosowania:
a) poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”),
b) pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi.
• Odprowadzania wód deszczowych
• Odwodnień konstrukcji mostowych
• Stosowania jako osłony innych przewodów

 

ZALETY RUR I KSZTAŁTEK Z PVC-U

 

• Wysoka odporność chemiczna w zakresie pH2 – pH12
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoka gładkość powierzchni dzięki której nie dochodzi do odkładania się osadów, glonów
• Niska waga produktów w porównaniu do rur tradycyjnych np. kamionkowych, betonowych i żeliwnych
• Możliwość dostosowania rur do różnych warunków gruntowych i eksploatacyjnych poprzez wybór rur o różnej sztywności obwodowej; SN2, SN4, SN8, SN 10, SN 12,
• Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)
• Dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych


 


NORMY, APROBATY

PN-EN 1401-1:2009 – Rury i kształtki z PVC-U o jednorodnej ściance.
PN-EN 13476-2:2008 – Rury i kształtki z PVC-U z rdzeniem spienionym, rury ze ścianką trójwarstwową i rury ze ścianką strukturalną.
Aprobata techniczna nr AT/2008-03-2429/2 – rury i kształtki PROFIL z PVC-U ze ściankami litymi i strukturalnymi.
Opinia Techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca spełnienia warunków stosowania rur kanalizacyjnych z PVC-U z wydłużonym kielichem na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej.
Opinia Techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca spełnienia warunków stosowania rur kanalizacyjnych z PVC-U PROCOR na terenach objętych wpływam eksploatacji górniczej.


KONTROLA JAKOŚCI

Wstępne badanie typu – prowadzone przez producenta na podstawie wymagań określonych w aprobatach wydanych przez ITB i IBDiM w Warszawie oraz normy techniczne (PN-EN ISO) producenta.
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
a) procedury, specyfikacje techniczne, normy
b) opis techniczny wyrobu,
c) regularne kontrole i badania surowców, materiałów i badania gotowego wyrobu,
d) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badań.
Wdrożony w firmie PROFiL system zarządzania jakością ISO 9001 zobowiązuje nas do stosowania i utrzymania nadzoru jakości produkowanych wyrobów jak również profesjonalnej obsługi .

 


CECHOWANIE RUR

Znakowanie umieszczone na rurze zawiera:
– nr Krajowej Deklaracji Zgodności i datę jej wydania
– grubość ścianki
– adres zakładu produkcyjnego, nazwę firmy,
– znak firmowy – logo PROFIL
– oznaczenie materiału – PVC-U
– wymiar rury – np. 200
– sztywność obwodową – np. SN 8
– data produkcji – np. 2016-03-01
– nr normy np. PN-EN 1401-1:2009
– symbol obszaru stosowania – U lub UD
– znak budowlany

 

INFORMACJA TECHNICZNA

 


Firma PROFiL produkuje kilka rodzajów rur z PVC-U
w średnicach od DN/OD 160 do DN/ID 600.
Rury możemy podzielić ze względu na:
• klasę sztywności obwodowej rury
2 – SN 2 kN/m
2 – SN 4 kN/m
2 – SN 8 kN/m
2 – SN 10 kN/m
2 – SN 12 kN/m
• budowę konstrukcyjną profilu ścianki rury
– gładkościenne z jednolitą ścianką
– strukturalne z litą ścianką rury PROCOR
– gładkościenne ze ścianką trójwarstwową
– gładkościenne ze ścianką z rdzeniem spienionym
• rodzaj kielicha
– kielich standardowy
– kielich wydłużony
– kielich wydłużony typ PROCOR ONLINE

 

NAJLEPSZĄ ALTERNATYWĄ DLA RUR O ŚCIANKACH LITYCH GŁADKOŚCIENNYCH JEST ZASTOSOWANIE RUR PROCOR PVC-U STRUKTURALNYCH, KTÓRE SĄ RÓWNIEŻ RURAMI O LITYCH ŚCIANKACH.