APROBATY

APROBATY TECHNICZNE WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
UL. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

 

Nr aprobaty
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
Pismo nr 1
Pismo ITB w sprawie przedłużenia ważności aprobaty
pdf-download
AT-15-9384/2014
Rury kształtki kanalizacyjne Profil HRS (High Ring Stiffness) o ściance litej lub warstwowej o sztywności obwodowej SN10, SN12 i SN16.
pdf-download

AT-15-9706/2016
Rury i kształtki PROCOR i PROFIL do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania
pdf-download

 

APROBATY TECHNICZNE WYDANE PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW
UL. JAGIELLOŃSKA 80, 03-301 WARSZAWA

 

Nr aprobaty
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
AT/2008-03-2429
Rury i kształtki PROFIL z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze ściankami litymi i strukturalnymi do bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej.
pdf-download

AT/2008-03-2429/2
Rury i kształtki PROFIL z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze ściankami litymi i strukturalnymi do przepustów drogowych oraz osłony rur i przewodów.
pdf-download

APROBATY TECHNICZNE WYDANE PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA W WARSZAWIE

 

Nr aprobaty
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
AT-07-2016-0334-00
Rury i kształtki odwodnieniowe o ściankach strukturalnych dwuściennych i jednościennych PROCOR oraz gładkościenne PROFiL
pdf-download

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
PLAC GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE

 

Nr dokumentu
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
Opinia techniczna z dnia 28.03.2008 r.
Spełnienie warunków stosowania rur kanaliacyjnych z PVC-U na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
pdf-download
Opinia techniczna z dnia 31.05.2007 r.
Spełnienie warunków stosowania rur kanaliacyjnych z PVC-U systemu PROCOR na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
pdf-download
Opinia techniczna z dnia 1.08.2016 r.
Porównanie ogólnych właściwości mechanicznych rur w tym SDR dla rur PROCOR.
pdf-download
Sprawozdanie z badań nr 71/18/SM1 z dnia 08.05.2018 r.
Badania odporności na ścieranie materiału rury PROCOR-PP, ścianki wewnętrznej rury dwuściennej zgodnej z normą PN-EN 13476.  
pdf-download

 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
UL. CHOPINA 24, 00-791 WARSZAWA

 

Nr aprobaty
Nazwa wyrobu
Pobierz .PDF
HK/W/0046/01/2015
Rury i kształtki z polichlorku winylu do przesyłania zimnej wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
pdf-download