SYSTEM PROCOR PVC

RURY KANALIZACYJNE PROCOR PVC-U

 

Polichlorek winylu (PVC-U) jest tworzywem najdłużej stosowanym j najbardziej sprawdzonym spośród tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji systemów instalacji sanitarnych. Jego produkcję rozpoczęto już w latach 30-tych ubiegłego wieku. Doświadczenia europejskie z rurami PVC-U dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych sięgają lat 60 tych. Natomiast doświadczenia niemieckie w ich produkcji przekroczyły już znacznie okres 70 lat. Szukając nowoczesnych rozwiązań dla rur gładkościennych ze ścianką litą z PVC-U pragnęliśmy stworzyć INNNOWACYJNĄ rurę z tego samego materiału.
Biorąc po uwagę najdłuższą i bardzo korzystną historię eksploatacji rurociągów z tworzyw sztucznych, zdecydowaliśmy się na produkcję rur o wyższych parametrach konstrukcyjnych nadal stosując polichlorek winylu (PVC-U). Dzięki kanadyjskiej linii produkcyjnej CORMA wyprodukowaliśmy rury PROCOR, do produkcji których używa się tylko i wyłącznie jednorodnego surowca PVC-U.
Zgodnie z definicją INNOWACYJNOŚCI pragnęliśmy dać naszym kontrahentom produkt, który ma wyższe parametry techniczne od podobnych rozwiązań oraz znacznie poprawia jego funkcjonalność.
Ponad 30-to letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych zaowocowało wyprodukowaniem całego systemu rur, kształtek i studni PROCOR PVC.

 

Jako jedni z pierwszych producentów zaczęliśmy produkcję rury ze ścianką litą z PVC-U ze specjalną strukturalną konstrukcją ścianki.

Stworzony przez nas system PROCOR ze względu na swą budowę charakteryzuje się:
· rury PROCOR posiadają znacznie wyższy moment bezwładności rury, co gwarantuje sztywność obwodową wyższą od danych zdefiniowanych normami i aprobatami technicznymi.
· długość kielicha rury PROCOR daje możliwość stosowania systemu na terenach objętych szkodami górniczymi w kategorii od I do IV
· rury PROCOR posiadają większy efektywny przekrój wewnętrzny w porównaniu do rur gładkościennych
· dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkcji wraz z automatyką pomiarową uzyskuje się wysoką jakość rury z kielichem formowanym ONLINE.
· dzięki gładkiej ściance wewnętrznej występują niskie opory przepływu i nie ma tendencji do zalegania składników zawiesinowych ścieków. Projektując rurociąg można założyć mniejsze minimalne spadki przewodów w porównaniu do rur z innych materiałów,
· użyty materiał PVC-U daje nam wyższe parametry w uzyskaniu sztywności obwodowej rurociągu, co przy tych samych obciążeniach gruntem skutkuje mniejszym ugięciem rury,
· rury PROCOR z PVC-U charakteryzują się znakomitą wręcz odpornością chemiczną
· rury PROCOR posiadają bardzo wysoką odporność na ścieranie wewnętrzne, co jest szczególnie ważna w kanalizacji deszczowej
· ogromną zaletą jest trwałość systemu (powyżej 100 lat)
· system PROCOR posiada pełen asortyment kształtek i studzienek inspekcyjnych niewłazowych i studzienek włazowych
· system PROCOR MOŻNA swobodnie łączyć z kanalizacją o ściankach gładkich
· niższa waga w porównaniu do rur gładkościennych, znacząco ułatwia montaż bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu, oraz przekłada się na konkurencyjną ceną w stosunku do rozwiązań tradycyjnych z PVC-U i innych tworzyw sztucznych


NAJLEPSZĄ ALTERNATYWĄ DLA RUR GŁADKOŚCIENNYCH O ŚCIANKACH LITYCH JEST ZASTOSOWANIE STRUKTURALNYCH RUR PROCOR PVC-U, KTÓRE SĄ RÓWNIEŻ RURAMI O ŚCIANKACH LITYCH!