https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

FILM – MONTAŻ STUDZIENKI

Montaż studzienki kanalizacyjnej 315, czy pr425 lub 450 dokonuje się w bardzo prosty sposób bez użycia jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego. Przed montażem należy oczyścić bosy koniec rury wznoszącej (trzon wznoszący, rura trzonowa) z ewentualnych zanieczyszczeń (piasek, żwir itp.) i nasmarować smarem montażowym do rur z tworzyw sztucznych uszczelkę, co pokazano na filmie 1. Następnie w miarę energicznie, wcisnąć rurę trzonową pod kątem w kielich kinety, jak pokazano na filmie 2. Dla długich odcinków rury trzonu wznoszącego, należy podwiesić rurę i przed próbą montażu, opasać ją pasem w dolnej jej części rury przed kinetą, aby zapobiec sprężynowaniu trzonu podczas montażu.

Film 1. Smarowanie trzonu wznoszącego

Film 2. Montaż trzonu w kielichu kinety