https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

DEKLARACJE OGÓLNE

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Numer deklaracji
Nazwa
Pobierz .PDF
Nr 1/17
Rury i kształtki o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe.
pdf-download
Nr 2/17
Rury z PVC-U o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, ze ścianką litą i kielichem normalnym, do kanalizacji zewnętrznej.
pdf-download
Nr 3/17
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 500 mm, z rdzeniem spienionym, w klasie sztywności SN 4, SN 8 zakończone kielichem normalnym i uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
pdf-download
Nr 4/17
Rury i kształtki z PP o średnicy DN OD 50 i 110 mm serii S 20 zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. Odporność długotrwała na działanie wysokich temperatur do 95OC, krótkotrwale do 105OC.
pdf-download
Nr 5/17
Systemy Rynnowe z PVC-U przeznaczone są do montowania na dachach w budownictwie i odprowadzania wody deszczowej z dachów o dowolnej powierzchni i kształcie.
Nr 6/17
Rury i kształtki z PVC-U o średnicy DN OD 90, 110, 160, 225 mm, ciśnieniu nominalnym PN 6 i PN 10 zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem.
Nr 7/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe i wpusty ściekowe o ściankach strukturalnych PROCOR z PVC i PP przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Nr 8/17
Rury kanalizacyjne z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej i wydłużonym kielichem w średnicach od Ø110 do Ø315 mm o szeregach sztywności obwodowej.SN2, SN4, SN8.
Nr 9/17
Rury i kształtki typu PROCOR o średnicach DN ID 800 i 1000 mm w klasie sztywności SN 8.
Nr 11/17
Studzienki kanalizacyjne włazowe PROCOR 800 i 1000 o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Nr 12/17
Rury o ściance trójwarstwowej o średnicach DN/ OD 110,160, 200, 250, 315, 400 i 500 mm w klasie sztywności SN 2(SDR 51), SN 4(SDR 41), SN 8(SDR 34) zakończone kielichem uszczelnianym elastomerowym pierścieniem. O długościach 1m, 2m, 3m, 6m z kielichami.
Nr 13/17
Rury o ściankach strukturalnych o średnicach DN 200, 300, 400 w klasie sztywności SN4, SN8 o długości 3m, 5m, 6m. Kształtki, wykonywane metodą wtrysku, do systemu rur PROCOR-PP.
Nr 14/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Nr 15/17
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej PR425 i 450
Nr 16/17
Rura trzonowa (falista) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD/ID 466/405
Nr 17/17
Rura trzonowa (trzon wznoszący), gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 400.
Nr 18/17
Rura teleskopowa, gładkościenna, z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do studzienki kanalizacyjne niewłazowej z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej DN/OD 315.
Nr 19/17
System rur i kształtek systemu przewodów rurowych wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej.
Nr 20/17
Rury kanalizacyjne z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 400 mm, ze ścianką z rdzeniem spienionym lub trójwarstwowe, w klasie sztywności SN 2 zakończone kielichem normalnym, uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
Nr 21/17
Rury i kształtki kanalizacyjne Profil HRS z PVC-U, o średnicach DN/OD 110 do 400 mm, o ściance lite lub warstwowej, w klasie sztywności SN10, SN12, SN16, zakończone kielichem normalnym, uszczelniane pierścieniem elastomerowym.
Nr 22/17
Rury i kształtki o ściankach strukturalnych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe, o sztywności obwodowej SN10 lub SN12.

Nr 23/17
Kształtki o litych ściankach serii S16, do systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza i pod konstrukcjami budynków, symbol obszaru zastosowania „UD”.
pdf-download
Nr 24/17
Kinety (podstawa studzienki) kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) 315, 400, PR400, PR425 przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download

Nr 25/19
Kinety (podstawa studzienki) kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) 315/160 przelotowa i 315/160 zbiorcza przeznaczone do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
pdf-download